2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ДонЦПТО


Виробнича практика на виробництві
Виробнича практика на виробництві


Державний начальний заклад «Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» (далі Центр) здійснює професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних.

Згідно робочих навчальних планів та програм в центрі проходять професійно-технічне навчання слухачі наступних професій: «Касир торговельного залу», «Продавець продовольчих товарі», «Продавець непродовольчих товарів », «Молодша медична сестра з догляду за хворими», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».

Для проходження слухачами виробничої практики Центром були заключено договори з підприємствами –замовниками кадрів Донецької області.

Складовою навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах є виробниче навчання і виробнича практика учнів-слухачів навчальних закладів, які організуються і проводяться відповідно до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 992), Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442), Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.06 № 419).

Найважливішим аспектом виробничого навчання і виробничої практики є безпосередній зв'язок навчального закладу з підприємством замовником кадрів, укладення договорів на проходження виробничої практики в умовах підприємства з подальшим працевлаштуванням. Підприємство замовник надає виробничі площі, устаткування, інструменти, закріплює за слухачами наставників.

Виробниче навчання і виробнича практика в умовах підприємства один з відповідальних етапів навчання і виховання кваліфікованих робітників. Цей етап значно відрізняється від виробничого навчання в навчально-виробничих майстернях навчальних закладів. На виробництві слухачі знайомляться з сучасним устаткуванням, набувають навички роботи на ньому.

Навчання відбувається індивідуально, на конкретному робочому місці і разом з майстром виробничого навчання його проводить кадровий фахівець-наставник. До слухача пред'являються більш високі, ніж в навчальному закладі вимоги по дисципліні праці, виконанню виробничих завдань, що діють на цьому підприємстві. Навчання на робочих місцях, виконання конкретного виробничого завдання вимагає від слухача належних теоретичних знань з спеціальних дисциплін.

В умовах виробництва слухачі можуть удосконалювати свої уміння виконуючи конкретні завдання. Навчання на виробництві дає можливість виконувати різноманітні роботи, пов'язані між собою. Під час виробничої практики слухачі отримують підготовку широкого профілю, оскільки праця вимагає серйозних теоретичних знань при виконанні конкретних робіт по професіям.

Підприємство - замовник ставить завдання підготовки кваліфікованих робочих кадрів рівень професійної компетентності яких повинні відповідати, з одного боку, вимогам кваліфікаційних характеристик і Державним стандартам по професіях, а з іншого боку, вимогам підприємства.

2016-09-24  1 Коментарі: 0 Друк Сховати коментарі

Коментарі

Коментарів немає.

Додати коментар

Ім'я:
Коментар:
15.12.18 | | укр© 2011-2014 «Державний навчальний заклад»
«Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»