2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ДонЦПТО


Навчаються роботі за новими технологіями
Навчаються роботі за новими технологіями


Служба зайнятості у постійному пошуку нових форм і методів роботи, спрямованих на ефективне розв’язання проблеми забезпечення краян роботою, профілактику безробіття, підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян на ринку праці, оперативне задоволення потреб працедавців у кваліфікованих кадрах. Ось і тепер на зміну Єдиній технології обслуговування незайнятого населення, що вступила у дію на зламі тисячоліть, а також після успішного переходу центрів зайнятості на прогресивний програмний продукт ЄІАС(.NET), приходить оновлена Єдина технологія надання соціальних послуг. Також впроваджується Технологія організації професійного навчання безробітних у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

У Львівському обласному центрі зайнятості від 31 січня п. р. провадиться комплексне навчання заступників директорів – технологів-організаторів, а також начальників відділів сприяння працевлаштуванню, активної підтримки безробітних і взаємодії з роботодавцями міськ(рай)центрів зайнятості області з питань їхньої діяльності відповідно до ЄТНаСП і дослідно-промислової експлуатації Технології ЦПТО ДСЗ. Центри зайнятості поділені на чотири групи, а навчальні заняття тривають по три дні з кожною аудиторією. Таким чином усі технологи-організатори центрів зайнятості мають змогу пройти вишкіл водночас із керівниками профільних відділів обласного центру зайнятості. У семінарах беруть участь і представники Львівського ЦПТО ДСЗ. Доцільно зазначити, що згодом усі спеціалісти міськ(рай)центрів зайнятості та центру профтехосвіти державної служби зайнятості також пройдуть відповідне навчання, яке проводитиметься методом водоспаду, вже безпосередньо у колективах.

«Для нас важливо, – зауважила заступник директора ЛОЦЗ, технолог-організатор Оксана Іванчук, – не стільки теоретично обговорити основні засади обох технологій, як ретельно відпрацювати під час практичних занять і майстер-класів конкретні процедури надання адресних та якісних соціальних послуг, а також виробити механізм конструктивної співпраці особистих консультантів із клієнтами служби зайнятості, що базуватиметься на засадах пріоритетного підбору роботи та укомплектування робочого місця».

Відкриваючи навчання у першій групі, О. Іванчук зосередила увагу колег, функціональними обов’язками яких є сприяння працевлаштуванню краян, на потребі підвищення ефективності надання послуг клієнтам особистими консультантами шляхом індивідуалізації заходів з працевлаштування та співпраці зі спеціалістами відділів активної підтримки безробітних, взаємодії з роботодавцями та Львівського центру ПТО. «Уся послідовність дій спеціалістів служби зайнятості, тон яким задає саме особистий консультант, – підкреслила Оксана Степанівна, – повинна бути спрямована на обґрунтоване адресне обслуговування клієнта, адекватне потребам місцевого ринку праці та задекларованій безробітним меті звернення до центру зайнятості – працевлаштування».

Фахівці відділу організації сприяння працевлаштуванню ЛОЦЗ провели практичні заняття щодо здійснення процедури реєстрації та надання соціальних послуг окремим верствам населення, зокрема, особам з інвалідністю, молоді віком до 18 років, тим, що проживають не за місцем реєстрації, випускникам навчальних закладів, особам без освіти та професійного досвіду та ін. Для здобуття навичок побудови ефективного шляху працевлаштування технологи-організатори та начальники відділів сприяння працевлаштуванню на прикладі конкретних персональних карток безробітних розробляли рекомендації щодо сприяння працевлаштуванню та обґрунтовували доцільність обраних видів послуг і заходів, виходячи із реєстраційних даних осіб. Представники профільних відділів ЛОЦЗ на практичних заняттях продемонстрували послідовність роботи з перспективними вакансіями, наголошуючи на можливості її заповнення шляхом організації професійного навчання безробітних на замовлення працедавців, а також розглянули процедуру розслідування страхових випадків, обговорили аспекти техніки ведення співбесіди з клієнтами служби зайнятості, особливості виповнення резюме та ін.

Наступного дня увагу заступників директорів – технологів-організаторів і керівників відділів активної підтримки міськ(рай)центрів зайнятості сконцентрували на питаннях підвищення ефективності надання послуг з активної підтримки безробітних: профорієнтації та організації професійного навчання, у тому числі в центрах професійно-технічної освіти ДСЗ. Наголошувалося на мотивації дорослого населення до професійного навчання, адресності надання профорієнтаційних послуг, зокрема особам з інвалідністю, молоді, що не досягла 18 років, формуванні у безробітних активної поведінки на ринку праці задля повернення до продуктивної зайнятості.

З урахуванням адресності надання профорієнтаційних послуг учасники навчання здійснили аналіз персональних карток осіб, котрі не можуть підібрати роботу через відсутність необхідної професії, потребують зміни фаху, а також тих, хто вперше шукає роботу та не має професії, або ж перебуває у стані довготривалого безробіття. Розглядаючи конкретні приклади, фахівці висловлювали пропозиції щодо того, якими мають бути дії спеціаліста з активної підтримки безробітних задля успішного працевлаштування або скерування тієї чи іншої особи на профнавчання, акцентували на співпраці спеціалістів різних відділів для забезпечення місцем праці конкретної особи.

Третього дня провадилося навчання для технологів-організаторів ЦЗ і керівників відділів взаємодії з роботодавцями. Багато уваги відводилося механізму оперативного укомплектування поточних вакансій. Акцентувалося і на важливості працевлаштування соціально незахищених верств населення на новостворені місця праці шляхом надання підприємствам дотацій, у тому числі забезпечення першою роботою випускників навчальних закладів. Під час обговорення пріоритетів з організації оплачуваних громадських робіт наголошувалося на тому, що співпраця з сільськими радами повинна бути побудована крізь призму забезпечення постійною чи тимчасовою роботою безробітних, що проживають у сільській місцевості. Чимало уваги було також приділено механізму бронювання робочих місць та аналізу їхнього використання.

З-посеред іншого колеги детально обговорили проблемні аспекти професійного вишколу дорослого населення відповідно до вимог Технології організації професійного навчання безробітних у ЦПТО ДСЗ. Як свідчить досвід, основою успіху діяльності нашої соціальної інституції є співпраця між структурними підрозділами та центром професійно-технічної освіти ДСЗ. Саме ця теза домінувала у виступах організаторів навчання.

А про ефективність проведеного навчання у першій групі посадовців обласної служби зайнятості яскраво засвідчили результати вихідного тестування. За його підсумками учасники семінару добре засвоїли викладений матеріал щодо аспектів роботи за новими технологіями. Сподіваємося, що набутий багаж знань вони повною мірою використовуватимуть у процесі надання соціальних послуг краянам. Під час проведення навчання наступних груп слухачів враховуватимуться найбільш проблемні питання, які були виявлені в результаті тестування колег.

 

2012-02-03  1 Коментарі: 240 Друк Показати коментарі

Додати коментар

Ім'я:
Коментар:
28.09.21 | | укр


© 2011-2021 «Державний навчальний заклад»
«Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»