2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ДонЦПТО
Структура Державного навчального закладу
«Донецький центр професійно – технічної освіти
державної служби зайнятості»
Центр виконує рішення Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству України та в межах їх повноважень.

Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, що призначається на посаду на конкурсній основі Донецьким обласним центром зайнятості за погодженням Державного центру зайнятості шляхом укладення з ним контракту. Призначення директора на посаду та звільнення з неї здійснюється відповідно до законодавства України.

Заступники директора та головний бухгалтер призначаються на посаду і звільняються з посади наказом директора Донецького обласного центру зайнятості за поданням директора Центру з числа осіб, які мають вишу освіту і досвід керівної роботи.

Педагогічний, адміністративно-господарський, навчально-допоміжний, обслуговуючий персонал приймається на роботу та звільнюється директором Центру.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу Центру, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

27.10.21 | | укр


© 2011-2021 «Державний навчальний заклад»
«Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»