2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ДонЦПТО


Основними  напрямами діяльності ДНЗ “Донецький центр ПТО ДСЗ" є:
а)      здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, відповідно до ліцензованих в установленому порядку професій, спеціальностей та обсягів навчання;
б)      проведення в межах ліцензованих професій, спеціальностей та обсягів навчання на договірних умовах  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій, установ, а також приватних осіб;
в)      організація навчально-виробничого процесу та забезпечення належної якості професійного навчання слухачів, обрання форм та методів навчання;
г)       навчально-виробнича, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
д)      розробка за погодженням з Донецьким обласним центром зайнятості робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій або типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;
е)       укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також фізичними особами – підприємцями для проведення виробничого навчання (виробничої практики) слухачів;
ж)      організація виробничого навчання слухачів на виробництві та у сфері послуг;
з)       матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу;
і)       співпраця та взаємодія з роботодавцями, соціальними партнерами, засобами масової інформації з метою якісного надання послуг з професійного навчання безробітних;
к)      проведення профорієнтаційної, інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців, безробітних та інших верств населення;
л)      визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;
м)      атестація педагогічних працівників та організація підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
н)      створення належних умов охорони праці слухачів, працівників;
о)      участь у розробці регіональної Програми зайнятості населення та визначення обсягів, напрямів професійного навчання безробітних з урахуванням замовлення роботодавців та потреб ринку праці;
п)      надання послуг з проживання у період навчання безробітних та фахівців Центру,  під час виконання службових обов’язків (без права реєстрації постійного місця проживання);
р)      ведення статистичного обліку професійного навчання безробітних та відповідного бухгалтерського обліку і звітності щодо діяльності Центру.

27.10.21 | | укр


© 2011-2021 «Державний навчальний заклад»
«Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»