Упродовж вересня 2021 року ДНЗ «Донецький центр ПТО ДСЗ» проводить пілотні тренінги для студентів закладів вищої освіти за методологією «BIZ-UP: Навички самозайнятості для молоді», розробленою Міжнародною організацією праці.

BIZ-UP - це покроковий метод покращення розуміння самозайнятості молодими людьми шляхом пояснення базових принципів створення бізнесу, одночасно зміцнюючи такі їх ключові навички, як здатність збирати та аналізувати дані, доносити ідеї, працювати в команді та вирішувати проблеми. Методологія BIZ-UP спеціально орієнтована на молодь від 18 до 24 років. BIZ-UP підвищує обізнаність щодо набору навичок, важливих для самозайнятості та реагування на мінливі вимоги ринку праці. Це заохочує молодих людей знаходити нові ідеї та шляхи їх реалізації.