Обліковці з реєстрації бухгалтерських даних – це професіонали, без яких в сучасних умовах не може функціонувати жоден фінансовий організм.

Професія обліковця з реєстрації бухгалтерських даних складна, відповідальна і престижна. Обліковець повинен виконувати різні завдання: перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом; систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію у потрібному аналітичному розрізі до відомостей; виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами; на документах зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них; вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Усі вищеперераховані завдання виконували слухачі групи, які були направлені на курси цільового призначення в ДНЗ «Донецький центр ПТО ДСЗ» з 26.04.2017 по 13.05.2017 за напрямом «Сучасні технології ведення бухгалтерського обліку», за професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних».

Облікові працівники мають бути вимогливими до себе, до якості своєї роботи, постійно здійснювати самоконтроль, бо без цього не можливо додержуватися вимог своєчасності, точності та ясності обліку. Таким чином, в наші дні імідж обліковця - це імідж освіченої, компетентної людини, що відповідає вимогам суспільства. І саме такими освіченими спеціалістами будуть наші випускники.