Важливою ланкою професійної підготовки кваліфікованого робітника в ДНЗ «Донецький центр ПТО ДСЗ» є організація та проведення ефективних уроків виробничого та теоретичного навчання, що включає раціональне сполучення методів і прийомів навчання, які спрямовані не тільки на формування системи професійних знань, умінь і навичок, а й на розвиток практичного та системного мислення, здібностей до самостійної творчої діяльності слухачів.

Протягом 2016 року викладачі і майстри в/н використовували в своїй роботі інтерактивні методи навчання. Так майстер в/н Селезньова Д.М. після участі у програмі Міжнародної організації праці «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес» та отримання сертифіката бізнес-тренера, на уроках теоретичного навчання за напрямом «Основи підприємницької діяльності» використовує посібник для викладача «Ділова гра» та роздатковий матеріал до нього. Даний посібник був розроблений спільно Міжнародною організацією праці та Інститутом розвитку підприємництва. Ділова гра – навчальний метод, що забезпечує практичне ведення бізнесу у чотирьох стінах аудиторії. Гра була розроблена для того, щоб слухачі отримали можливість навчитися приймати рішення, які вони повинні будуть приймати у реальних ситуаціях, і відповідати за наслідки своїх рішень. У грі моделюється реальне ділове середовище, і викладач повинен це здійснити.

Майстер в/н Авдєєва О.М. уроки теоретичного та виробничого навчання проводить з використанням метода Дальтон-технологія. Назву ця технологія дістала від міста Дальтон в США, де вперше була створена така школа, американським педагогом Хелен Паркерхерст. Дальтон-технологія — один із методів активізації пізнавальної та креативної діяльності слухачів при вивченні предмету. За допомогою цієї технології викладач допомагає слухачам самореалізуватись, самовдосконалитись та адаптуватись в динамічному світі інформації. У дальтон-технології закладені великі можливості для реалізації особистісно-орієнтованого навчання. Найважливішою перевагою дальтон-технології є можливість індивідуального плану навчання. Слід відмінити і інтеграційний характер даної технології: в ній можуть бути використані технології індивідуалізації, диференціації, колективного способу вчення, модульна і проектна технології.

Педагогічними працівниками ДНЗ «Донецький центр ПТО ДСЗ» при наданні освітніх послуг, використовуються власні методичні розробки, успішно застосовуються методичні рекомендації . Заступником директора з навчально-методичної роботи Піддубною Н.М. використовується методичні рекомендації на теми: «Перелік навчально-виробничих робіт. Урок виробничого навчання. Використання технічної документації та уроках виробничого навчання», «Вимоги до оснащення та оформлення навчально-виробничих майстерень ПТНЗ», «Збірник матеріалів з організації роботи майстра виробничого навчання», «Організація внутрішньо училищного контролю за навчально-виховним процесом ПТНЗ»; майстром в/н, Авдєєвою О.М. - «Методичні вказівки щодо виконання і захисту випускної творчої роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»», опублікувала статтю «Економічні можливості сфери освіти: світовий досвід» в науковому виданні «Молодий вчений № 4 (31) 2016р., Авдєєва О.М. написала персональний сайт, з метою дистанційного навчання слухачів.

Крім штатних працівників до навчального процесу ДНЗ «Донецький центр ПТО ДСЗ» заохочуються педагоги, які працюють за цивільно- правовими угодами. У 2016 році було укладено 153 договори, за якими працювало 28 викладачів, з них 4 кандидата наук: Калігаєва О.О., Кайдан Н.В., Рацлав В.В., Чепелєв О.Т. Рівень кваліфікації викладачів відповідає найвищим вимогам для здійснення професійного навчання.

Саме якісний склад педагогічних працівників ДНЗ «Донецький центр ПТО ДСЗ» забезпечує використання сучасних інтерактивних та інформаційно-комунікаційні технологій, які відкривають слухачам доступ до різноманітних джерел інформації, дозволяють реалізувати нові форми і методи навчання.