На даному етапі з метою збалансованості попиту та пропозицій робочої сили на місцевому ринку праці, підвищення конкурентоспроможності безробітних шляхом професійного навчання відповідно до потреб роботодавців, ДНЗ “Донецький центр ПТО ДСЗ”   з  центрами зайнятості, установами, підприємствами, навчальними закладами здійснює організацію курсів цільового призначення безробітних на робочих місцях.

Курси цільового призначення - один з різновидів підвищення кваліфікації безробітних. Вони проводяться у навчальному закладі або на підприємстві з метою вивчення сучасних технологічних процесів, нового обладнання, устаткування, виробів, матеріалів, послуг, засобів механізації та автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, а також з метою прискореного оволодіння навичками виконання окремих видів робіт на сучасному обладнанні. Це зацікавлює слухачів, оскільки вони мають змогу підвищувати свою конкурентоспроможність на ринку праці за короткий термін часу.

Протягом 2012 року планується проводити курси цільового призначення за напрямками: «Виконання робіт на ПК за програмою користувача», «Основи підприємницької діяльності", «Особливості охорони праці», «Дотримання безпечного ведення робіт при експлуатації сільськогосподарської техніки та тракторів», «Ефективна зайнятість впродовж життя», «Дотримання санітарних норм та правил за професією прибиральник службових приміщень», «Особливості роботи нових установок на котельні», «Підвищення рівня утримання прилеглих територій», «Охорона праці та правові основи життєдіяльності на підприємствах,(установах, організаціях)» , «Сучасна ділова українська мова. Основи діловодства», «Особливості ведення бухгалтерського обліку ».