донецький
центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
Будь ласка, оцініть якість послуг, які надає Донецький ЦПТО:

Моніторинг якості освіти


 Сильне бажання чогось навчитися - це вже 50% успіху.

Дейл Карнегі


               Моніторинг якості освіти − це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

                Основними завданнями моніторингу є: 

– отримання об’єктивної інформації про якість освіти, а також прогнозування її розвитку;

– оцінювання стану системи освіти в навчальному закладі відповідно до завдань державної політики в галузі професійно-технічної освіти;

– забезпечення керівництва Центру статистичною та аналітичною інформацією про якість освіти.

                Контроль якості навчального процесу здійснюється на кількох рівнях:

Викладачем навчальної дисципліни – через вхідний, поточний, проміжний і підсумковий контроль.

Адміністрацією закладу. Здійснюється цей контроль через перевірку:

– наявності затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних планів із кожної проліцензованої професії;

– виконання затвердженого у встановленому порядку графіку навчального процесу;

– відповідності змісту навчальних планів і навчальних програм вимогам галузевих стандартів СП(ПТ)О;

– наявності робочих програм із дисциплін та відповідності їх змісту навчальним програмам (лекції, семінари, самостійна та індивідуальна робота тощо); – відповідності розкладу занять затвердженим планам та програмам;

– комплектності і достатності навчально-методичного забезпечення з дисциплін (методичні вказівки, конспекти лекцій, настанови до виконання самостійної та індивідуальної роботи тощо);

– дотримання вимог до документаційного оформлення результатів вхідного. проміжногою поточного та підсумкового контролю і наявності його повного комплекту; – навчально-методичного забезпечення всіх видів практик, передбачених навчальними планами, дотримання всіх вимог до комплекту їх документаційного забезпечення;

– навчально-методичного забезпечення проведення державної атестації за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до галузевих стандартів, дотримання всіх вимог до комплекту документаційного забезпечення державної атестації;

Корисні посилання