донецький
центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
Будь ласка, оцініть якість послуг, які надає Донецький ЦПТО:

Історія закладу

Державний навчальний заклад «Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» було створено, щоб задовольнити потреби регіонального ринку праці у кваліфікованій робочій силі, підвищити конкурентоспроможність безробітних та сприяти їхньому працевлаштуванню, на підставі Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості, затвердженого наказом Міністерства праці України від 02.08.1996 року №64 та на виконання Постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19.08.2010 року № 189, наказу Державного центру зайнятості від 24.09.2010 року № 119, а також наказу Донецького обласного центру зайнятості від 24.09.2010 року № 321.

Матеріально-технічну базу Державного навчального закладу «Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» створено за дорученням Президента України від 11.10.2010 року № 1-1/2411.

Важливою особливістю Державного навчального закладу «Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» (далі Центр) є поширення його діяльності на територію Донецького регіону, індустріального центру України. Промисловий потенціал регіону характеризується високо розвинутою важкою промисловістю, вугледобувною, металургійною, хімічною галузями промисловості та машинобудуванням. У Центрі навчають за такими напрямами: промисловість, будівництво, транспорт, торгівля і громадське харчування, житлово-комунальне господарство і невиробничі сфери побутового обслуговування населення.

Стратегічна мета Центру — підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних для їхньої конкурентоспроможності на регіональному ринку праці та подальшого працевлаштування за фахом.

Центр працює над єдиною методичною проблемою «Формування професійної компетентності слухачів через впровадження інноваційних технологій та андрагогічних методів навчання».

Виходячи з поставленої методичної проблеми Центру, пріоритетне завдання сьогодні — підвищити якість підготовки кваліфікованих робітників через використання інформаційно-комунікаційних, інноваційних технологій та андрагогічних методів навчання, а також підвищити професійну компетентність педагогічних працівників, пропонуючи для них методичні заходи, стажування на виробництві тощо.

Для адміністративно-господарських та навчальних цілей Центр орендує приміщення загальною площею 1020,8 кв.м. та має земельну ділянку площею 1,500 га в постійному користуванні. Для якісного навчально-виробничого процесу у Центрі існує відповідна сучасна матеріально-технічна база. Наявність та оснащення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень та інших приміщень відповідає необхідній кількості, що пред’являються вимогами СП(ПТ)О з конкретних робітничих професій.

За час існування навчального закладу протягом 2011-2021 років до Центру було спрямовано 22806 осіб, з них закінчили навчання 22502 слухачі. Було розроблено понад 130 нових навчальних планів та програм з урахуванням регіонального компонента для курсів цільового призначення, а також отримано ліцензії на надання освітніх послуг з професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації за такими робітничими професіями: «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Касир торговельного залу», «Соціальний робітник», «Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Оператор інформаційно-комунікаційних мереж», «Озеленювач», «Овочівник», «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Перукар (перукар-модельєр)», «Швачка», «Кухар». У 2022 році Центр планує отримати ліцензію за професією «Водій автотранспортних засобів».

Робота з педагогічними кадрами Центру спрямована на підбір та поліпшення якісного складу педагогічних працівників, підвищення їх професійного рівня. На сьогодні з Центром було укладено 530 договорів за цивільноправовими угодами, за якими працювало 340 викладачів. Рівень кваліфікації викладачів відповідає чинним вимогам для професійного навчання.

Так, педагогічний колектив Центру постійно впроваджує в освітній процес інформаційні технології для засвоєння слухачами нових знань, організації самостійної роботи, контролю знань, консультування. Для цього Центр використовує електронні навчальні матеріали, мультимедійні презентації, відео- та аудіо- матеріали, електронні тестові завдання, хмарні технології, консультує в чаті та використовує елементи дистанційного навчання. Викладачі та майстри виробничого навчання розробляють електронні засоби навчання (презентації, тестові завдання, інструкційні карти, відеоуроки тощо) з предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки за різними професіями.