донецький
центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
Будь ласка, оцініть якість послуг, які надає Донецький ЦПТО:

Дуальна форма освіти

                                               Довгий шлях навчання за допомогою теорій, короткий

                                                                                і ефективний за допомогою прикладів.

                                                                                                                                           (Сенека)


                                                    Дуальна форма освіти.

                Сьогодні все більше на ринку праці відчувається дефіцит кваліфікованих робітничих кадрів і тому, професійна освіта стає ефективним інструментом для вирішення питання оперативної підготовки фахівців для конкретного роботодавця за дуальною формою навчання.

                Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.

                Така форма навчання покликана налагодити ефективну співпрацю навчальних закладів з ринком праці та створити реальні можливості для впливу фахівців ринку на зміст освітніх навчальних програм.

                Освіта, яка передбачає поєднання теоретичної частини (30 %) в закладі освіти та практичної (70 %), безпосередньо на робочих місцях підприємства, дозволяє краще слухачам підготуватися до роботи на конкретному обладнанні. Такий підхід дає не просто можливість закріплення теорії на практиці, а й можливість навчатися саме в умовах виробництва.

                Для ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ:

- поєднання отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи на одному чи кількох підприємствах, в установах чи організаціях;

- збільшення шансів на отримання постійної роботи відразу після закінчення навчального закладу;

- реалістичне бачення власного кар'єрного шляху, а також отримання практичного досвіду під час навчання.

                Для РОБОТОДАВЦІВ:

- вплив на процес підготовки фахівця з необхідними знаннями, вміннями і компетентностями;

- отримання кваліфікованих фахівців, готових працювати на належному рівні без додаткових витрат на первинне ознайомлення з робочими процесами на підприємстві;

-відбір (під час навчання) найталановитіших здобувачів професійно-технічної освіти для запрошення на роботу після закінчення навчання;

- рівноправне партнерство з навчальним закладом і можливість брати участь у розробці робочих та індивідуальних навчальних планів.

            У «Донецькому центрі професійно-технічної освіти ДСЗ за дуальною формою освіти, здійснювалась підготовка кваліфікованих робітників за професіями: "Швачка"(партнер-роботодавець – швейне підприємство ТОВ «ЛУКУС», «Кухар» (базові підприємства, які залучені до впровадження дуальної форми навчання - ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування», ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі м. Маріуполь) та «Продавець непродовольчих товарів» (ТОВ «ІНТЕРБУД»), Касир торговельного залу (ТОВ «ОК РІТЕЙЛ ГРУП») та інш.