донецький
центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
Будь ласка, оцініть якість послуг, які надає Донецький ЦПТО:

Умови співпраці

Навчання під замовлення

(Витяг із Статуту ДНЗ “Донецький центр ПТО ДСЗ” п. 2. Організація навчально-виробничого процесу)

2.3. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних здійснюється за професіями, визначеними Центром згідно з Державним класифі¬катором професій ДК003-2010 та додатків до нього відповідно до отриманих ліцензій на провадження освітньої діяльно¬сті.

2.4. Центр самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби, методи навчання слухачів.

2.5. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у Центрі визначаються робочими навчальними планами і програмами, що розроблені Центром спільно з підприємствами, організаціями та установами на основі Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій або типових навчальних планів і програм, а також Положенням про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.