2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ДонЦПТО


Нормативно-правова база

Орієнтовний перелік нормативно-правових актів, з питань організації та забезпечення діяльності центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості станом на 01.01.2015 року

1.Загальні нормативно-правові акти:

 • Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

 • Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (Постанова Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття №59 від 24.07.2008, зі змінами від 25.03.2009)

 • Наказ Мінпраці та соціальної політики від 20.11.00 р. №308 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного» (із змінами)

 • Постанов КМУ від 11.09.2007 № 1117 «Про затвердження державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 22.07. 2011 р. № 862 “Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації за робітничими професіями”

 • Наказ МОН України № 771 від 29.08.07 року “Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій”

 • Наказ Міністерства праці та соціальної політики України N 113/247 від 08.07.99 м.Київ “ Про затвердження Положення про організацію професійного навчання безробітних за модульною системою”

2. Зміст навчання:

 • Державний стандарт професійної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України № 1135 від 17.08.2002)

 • Про затвердження Положення про професійно-технічний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України №1240 від 05.08.1998, зі змінами від 27.08.2010)

 • Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки №419 від 30.05.2006, зі змінами від 10.11.2008)

 • Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту (Постанова Кабінету Міністрів України №956 від 03.06.1999)

 • Про затвердження Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості (Наказ Міністерства праці України № 64 від 02.08.1996, зі змінами від 05.11.2007)

 • Про затвердження Інструкції про порядок укладання договорів з навчальними закладами, підприємствами і громадянами, які звертаються в державну службу зайнятості щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (Наказ Міністерства праці України №19 від 29.03.1993, зі змінами);

 • Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (Постанова Кабінету Міністрів України № 992 від 07.06.1999, зі змінами від 27.08.2010)

 • Порядок проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів (Постанова Кабінету Міністрів України № 1836 від 27.12.2006)

 • Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 500/861 від 27.12.2006)

 • Про затвердження Положення про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 113/247 від 08.07.1999)

 • Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту (Постанова Кабінету Міністрів України № 979 від 09.08.2001)

 • Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного (Наказ Міністерства освіти і науки України №53/59 від 13.02.2001, зі змінами)

 • Постанов КМУ від 12 лютого 1996 р. № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів» (із змінами);

 • Постанов КМУ від 20 листопада 2000 р. № 1719 «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності» (із змінами);

 • Постанов КМУ від 8 серпня 2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» (із змінами);

 • Постанов КМУ від 12 листопада 1997 р. № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання» (із змінами)

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27.10.99 № 370 «Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України»;

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 21.01.09 № 30 «Про документи для проведення ліцензування»;

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 24.12.03 № 847 «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів»

3. Управління навчальним закладом:

 • Земельний кодекс України № 2768-111 від 25.10.2001, зі змінами

 • Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-111, зі змінами

 • Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 № 441, зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 05.07.2006 за № 790/12664

 • Про затвердження Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №225 від 20.06.2000, зі змінами від 16.02.2009)

 • Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України № 1117 від 11.09.2007)

 • Про ліцензування освітніх послуг (Постанова Кабінету Міністрів України № 1380 від 29.08.2003, зі змінами)

 • Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України № 847 від 24.12.2003)

 • Про ліцензування навчання кадрів на виробництві (Лист Мінпраці та соціальної політики № 03-3/2989-021-14 від 06.04.2004)

 • Типове положення про студентський гуртожиток навчального закладу Міністерства освіти України (Наказ Міністерства освіти України № 440 від 09.12.1993)

 • Про затвердження типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ (Наказ Державного казначейства України та Міністерства економіки України № 142/181 від 10.08.2001, зі змінами)

4. Кадрове забезпечення:

 • Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (Наказ Міністерства освіти України № 310 від 20.08.1993, зі змінами від 01.12.2008);

 • Про затвердження Положення по порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України № 201/469 від 31.12.1998);

 • Про затвердження Положення про професійне навчання кадрів на виробництві (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 127/151 від 26.03.2001, зі змінами від 03.03.2008);

 • Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (Постанова Кабінету Міністрів України № 963 від 14.06.2000, зі змінами)

 • Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах (Постанова Кабінету Міністрів України № 804 від 01.12.1994);

 • Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України № 58 від 29.07.1993, зі змінами від 24.09.2003).

5. Фінансове забезпечення:

 • Закон України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995, зі змінами;

 • Щодо оплати праці сумісників (Лист Міністерства праці та соціальної політики України №4281/0/14-09/13 від 16.04.2009);

 • Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій (Постанова Кабінету Міністрів України №245 від 03.04.1993, зі змінами від 31.08.1996);

 • Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій (Наказ Міністерства праці України № 43 від 28.06.1993);

 • Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (Постанова Кабінету Міністрів України № 102 від 15.04.1993, зі змінами);

 • Про затвердження умов. тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток (Постанова Кабінету Міністрів України № 45 від 19.01.1998);

 • Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (Постанова Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997, зі змінами);

 • Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ (Наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005, зі змінами);

 • Про затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «і» частини 1 статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини 4 статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу 1 частини 4 статті 57 Закону України «Про освіту» (Наказ Міністерства праці та соціальної політики, МОН України, МОЗ України, МКТ України № 341/651/619/769 від 13.09.2006, зі змінами);

 • Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 605 від 13.07.2007).

6. Міжнародне співробітництво:

 • Угода про співробітництво в галузі освіти (Угода МЗС України від 15.05.1992);

 • Угода про співробітництво з формування єдиного (загального) освітнього простору Співдружності Незалежних Держав (Угода МЗС України від 17.01.1997).

22.01.19 | | укр© 2011-2014 «Державний навчальний заклад»
«Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»