2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ДонЦПТО


Нормативно-правова база

Орієнтовний перелік нормативно-правових актів, з питань організації та забезпечення діяльності центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості станом на 01.01.2019 року


1.Загальні нормативно-правові акти:

 • Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96, зі змінами від 30.09.2016

 • Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

 • Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України № 1117 від 11.09.2007)

 • Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників професійно-технічних навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України N 947 від 13.10.2010)

 • Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 09 квітня 2002 року № 187/243 “Про затвердження Положення про про професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології” (Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України №110/85 від 31.01.2018)

 • Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання (Наказ Міністерства соціальної політики України № 269 від 16.05.2013, зі змінами від 22.04.2016)

 • Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" №1533-III від 02.03.2000, зі змінами від 31.08.2018

 • Закон України "Про зайнятість населення" № 5067 від 05.07.2012, зі змінами від 31.08.2018

 • Закон України "Про професійно-технічну освіту" № 103/98 від 10.02.1998, зі змінами від 01.01.2019

 • Закон України "Про освіту" № 2145-VIII від 05.09.2017, зі змінами від 19.01.2019

 • Закон України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015, зі змінами від 01.01.2019

2. Зміст навчання:

 • Про затвердження Положення про професійно-технічний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України №1240 від 05.08.1998, зі змінами від 26.06.2015)

 • Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України №419 від 30.05.2006, зі змінами від 08.09.2015)

 • Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту (Постанова Кабінету Міністрів України №956 від 03.06.1999, зі змінами від 09.07.2013)

 • Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №582 від 12.12.2000)

 • Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад державної служби зайнятості (Наказ Міністерства праці України № 64 від 02.08.1996, зі змінами від 03.02.2012)

 • Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (Постанова Кабінету Міністрів України № 992 від 07.06.1999, зі змінами від 13.08.2013)

 • Про реалізацію статті 18-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Постанова Кабінету Міністрів України № 1836 від 27.12.2006, зі змінами від 14.08.2013)

 • Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України № 500/861 від 27.12.2006, зі зімінами від 26.12.2017)

 • Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них (Постанова Кабінету Міністрів України № 645 від 22.07.2015, зі змінами від 01.01.2019)

 • Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних (Наказ Мінестерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України № 318/655 від 31.05.2013, зі змінами від 07.11.2017)

 • Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів (Постанова Кабінету Міністрів України № 200 від 12.02.1996, зі змінами від 10.03.2016);

 • Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015, зі змінами від 23.05.2018);

 • Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України (Наказ Міністерства освіти Украіни № 370 від 27.10.1999)

 • Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1021 від 17.09.2012)

3. Управління навчальним закладом:

 • Господарський кодекс України № 436 від 16.01.2003, зі змінами від 07.02.2019

 • Закон України "Про охорону праці" №2694-XII від 14.10.1992, зі змінами від 20.01.2018

 • Земельний кодекс України № 2768-ІІІ від 25.10.2001, зі змінами від 07.02.2019

 • Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 21.06.2001, зі змінами від 11.01.2019

 • Про тзатвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 499 14.05.2013, зі змінам від 20.05.2014)

 • Про затвердження Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №225 від 20.06.2000, зі змінами від 21.03.2009)

 • Про ліцензування освітніх послуг (Постанова Кабінету Міністрів України № 1380 від 29.08.2003, зі змінами від 23.09.2014)

 • Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 127/151 від 26.03.2001, зі змінами від 13.03.2018)

 • Про затвердження Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу (Наказ Міністерства освіти і науки України N 1004 від 13.11.2007)

4. Кадрове забезпечення:

 • Закон України "Про відпустки" № 504 від 15.11.1996, зі змінами від 01.01.2019

 • Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (Наказ Міністерства освіти і науки України N 930 від 06.10.2010, зі змінами від 30.09.2013);

 • Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України № 201/469 від 31.12.1998, зі змінами від 26.12.2017);

 • Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України № 127/151 від 26.03.2001, зі змінами від 13.03.2018);

 • Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (Постанова Кабінету Міністрів України № 963 від 14.06.2000, зі змінами від 30.01.2019)

 • Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах (Постанова Кабінету Міністрів України № 804 від 01.12.1994, зі змінами від 06.08.2016);

 • Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України № 58 від 29.07.1993, зі змінами від 27.07.2018).

5. Фінансове забезпечення:

 • Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 30.07.2013, зі змінами від 27.01.2017)

 • Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (Постанова Кабінету Міністрів України №796 від 27.08.2010, зі змінами від 05.09.2018)

 • Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002, зі змінами від 15.02.2019)

 • Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Постанова Кабінету Міністрів України №78 від 31.01.2001, зі змінами від 01.01.2009)

 • Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування (Постанова Кабінету Міністрів України №373 від 23.03.2011, зі змінами від 26.01.2018)

 • Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності (Постанова Кабінету Міністрів України №1096 від 25.08.2004, зі змінами від 21.02.2018)

 • Закон України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995, зі змінами від 01.01.2017;

 • Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій (Постанова Кабінету Міністрів України №245 від 03.04.1993, зі змінами від 11.03.2015)

 • Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій (Наказ Міністерства юстиції України,Міністерства праці України, Міністерства фінансів України № 43 від 28.06.1993)

 • Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (Наказ Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993, зі змінами від 30.06.2007);

 • Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток (Постанова Кабінету Міністрів України № 45 від 19.01.1998);

 • Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (Постанова Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997, зі змінами від 23.08.2018);

 • Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ (Наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005, зі змінами від 02.10.2018);

 • Про затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини першлї статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п'ятої статті 29 Закону України "Про культуру", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Мінстерства культури і туризму України № 341/651/619/769 від 13.09.2006, зі змінами від 13.02.2012);

 • Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 30.07.2013, зі змінами від 27.01.2017).

6. Міжнародне співробітництво:

 • Угода про співробітництво в галузі освіти (Угода Міністерства закордонних справ України від 15.05.1992);

 • Угода про співробітництво з формування єдиного (загального) освітнього простору Співдружності Незалежних Держав (Угода Міністерства закордонних справ України від 17.01.1997).

23.01.20 | | укр
© 2011-2019 «Державний навчальний заклад»
«Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»